Tuyển dụng nhân viên đợt 3 năm 2017

Tuyển dụng nhân viên đợt 3 năm 2017 (11/02/2017)

Công ty AVA tuyển dụng 01 kỹ sư

Tuyển dụng nhân viên đợt 2 năm 2017

Tuyển dụng nhân viên đợt 2 năm 2017 (23/01/2017)

Công ty AVA tuyển dụng 02 kiến trúc sư

Tuyển dụng nhân viên đợt 1 năm 2017

Tuyển dụng nhân viên đợt 1 năm 2017 (23/01/2017)

Công ty AVA tuyển dụng 02 họa viên kiến trúc

Tuyển dụng nhân viên đợt 6 năm 2016

Tuyển dụng nhân viên đợt 6 năm 2016 (26/11/2016)

Công ty AVA tuyển dụng họa viên kiến trúc

Tuyển dụng nhân viên đợt 5 năm 2016

Tuyển dụng nhân viên đợt 5 năm 2016 (26/11/2016)

Công ty AVA tuyển dụng nhân viên kỹ thuật công trình

Kiến trúc sư: Nghề hào hoa nhất trong tất cả các nghề

Kiến trúc sư: Nghề hào hoa nhất... (02/08/2016)

Nếu nghề bác sĩ nắm giữ sự sống cho con người, nghề làm báo định hướng dư luận xã hội thì nghề Kiến trúc sư (KTS) cũng tạo ra những dấu ấn mạnh mẽ cho riêng mình đó là để lại những...

Làm kiến trúc ở Việt Nam – Dưới góc nhìn của một KTS nước ngoài

Làm kiến trúc ở Việt Nam – Dưới góc... (27/07/2016)

Làm thế nào để thay đổi theo hướng cải thiện nghề nghiệp của các KTS trong những năm tới, trên lộ trình hướng tới một nền văn hóa kiến trúc Việt Nam mang tính quốc tế cao. Chắc...

Tuyển dụng nhân viên đợt 4 năm 2016

Tuyển dụng nhân viên đợt 4 năm 2016 (27/06/2016)

Công ty CP AVA tuyển dụng 1 nhân viên thiết kế nội, ngoại thất